Course: Foundations of Project Management by Google

เคยเชื่อว่า Management หรือ การจัดการ สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากหน้างานหรือการทำงานจริงได้เป็นหลัก แต่จริงๆแล้วก็ไม่ถูกเสียทีเดียว เพราะการเรียนรู้ Management จากหลักวิชาการ สอนให้มีระบบความคิด การจัดการ ที่ทำให้การทำงานง่ายขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เลือกลงเรียน course นี้

Foundations of Management เป็น online course ใน Coursera นำสอนโดยทีม Google มีใบ certificate หลังเรียนจบ และสามารถนำไปนี้มาอัพโหลดใน resume หรือ Linkedin ได้ ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับ job seeker หรือต่อยอดในงานที่กำลังจะทำอยู่ เช่น start-up, agency หรือแม้กระทั่งธุรกิจที่ก่อตั้งด้วยตัวเอง

สาเหตุที่เลือกเรียน course นี้เป็นเพราะอยากได้ระบบความคิด การจัดการที่ดีขึ้น ไม่จำเป็นต้องใช้ในธุรกิจอย่างเดียว แต่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น รีโนเวทห้อง, รีโนเวทบ้าน, วางแผนการสร้างบ้านใหม่

สิ่งที่จะได้รับใน course นี้ประกอบไปด้วย Organizational Culture, Career Development, Strategic Thinking, Change Management, และ Project Management

ไม่ว่ามาจาก field ไหนก็สามารถเรียนเพื่อพัฒนาสกิลได้ เชื่อว่าไม่มากก็น้อยต้องเคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ Project Management ตามที่กล่าวไปด้านบนคือ การรีโนเวทห้อง หรือ การจัดงานเลี้ยงต่างๆ

Beginner สามารถเรียนได้แน่นอนเพราะ course syllabus ไม่ได้มีเรื่องที่ต้องรู้อยู่แล้ว ส่วนใหญ่เป็น introduction เพื่ออธิบายความเข้าใจของ Project Management และสิ่งที่คนทำงานใน field นี้ต้องทำอะไรบ้าง ในระหว่างเรียน week 1 – week 3 เป็นการเรียนง่ายๆ เป็นบอกสิ่งที่ต้องทำ สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ และวิธีการต่างๆในการจัดการ project ที่ทำอยู่ ส่วน week 4 เนื้อหาค่อนข้างเยอะ ต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะมี reading ที่จะต้องอ่านและทำความเข้าใจ

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก Foundations of Project Management ประกอบไปด้วย

 1. Q: Project Manager มีหน้าที่จะต้องทำอะไรบ้าง?
  A: planning and organizing, managing tasks, budgeting, controlling costs and other factors
 2. Q: Core Skills ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?
  A: communication, negotiation, conflict mediation, understanding motivation
 3. Project Management Life Cycle
  A: initiate the project, make a plan, execute & complete tasks, close the project
 4. Project Management Methodologies
  A: waterfall, agile, scrum, kanban, lean, six sigma, lean six sigma

และอื่นๆสามารถเรียนรู้ต่อใน course ตามลิงก์: https://www.coursera.org/learn/project-management-foundations

ในทุก week จะมี quiz เพื่อทดสอบความเข้าใจของตัว course และต้องผ่านเกณฑ์ 80% ทุกอันเพื่อจบและได้รับใบ certificate ถ้าสอบ 1 ครั้งไม่ผ่านถึงเกณฑ์ 80% สามารถสอบใหม่ได้อีก 2 รอบ และถ้ายังไม่ผ่านสามารถ retake ได้ตามเวลากำหนด

Conclusion: Google ทำ course ออกมาได้ดี narrator พูดสำเนียงเข้าใจง่าย มี quiz เล็กๆระหว่างการฟังเพื่อทดสอบความเข้าใจ ถ้าตอบผิดก็มีคำอธิบายว่าทำไม infographic สวย มี sources, article แนบมาเพื่อให้หาความรู้เพิ่มเติม ชอบที่มีพนักงาน Google มาอธิบายสิ่งที่ต้องทำในหน้าที่ของตัวเอง field ตัวเองต้องทำอะไรบ้าง ให้เห็นภาพและโอกาสของ career ในสิ่งที่กำลังจะเรียนรู้อยู่ ได้ประโยชน์จาก course นี้ค่อนข้างเยอะ คาดว่าจะลง courses อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ course นี้เพื่อลงลึกในหัวข้อที่อยากจะรู้